Hỗ trợ mua hàng

0915 000 586 - 0965 856 865

   Giỏ hàng

Cam kết & Bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin

Camkết Bảo mật thông tin khách hàng:
 
Với Thegioihangnhap.vn thông tin của khách hàng là bảo mật và hết sức quan trọng với chúng tôi. 
Thông tin của khách hàng sẽ được chúng tôi sử dụng với những công việc được đưa ra trong chính sách này.
 Chúng tôi chỉ sử dụng các thông tin của khách hàng trong thời gian mà pháp luật cho phép và chỉ phục vụ cho giao dịch giữa khách hàng và Thegioihangnhap.vn.
Thông tin của khách hàng tuyệt đối sẽ không được mua bán hay chuyển giao cho bên thứ 3.

Cam kết với khách hàng

"Uy tín chính là sự sống còn của chúng tôi"
Hỗ trợ trực tuyến